کشف یک باکتری که اخلاق نوزادان را تعیین می‌کند!

ک نوع باکتری در روده نوزادان، شخصیت رفتاری آینده آنها را مشخص می کند.
محققان دانشگاه تورکو، رابطه جالبی بین ترکیب باکتریایی روده نوزاد در سن ۱۰ هفته‌ای و برخی از خصوصیات خلق و خوی در سن شش ماهگی کشف کرده‌اند. برخی از مطالعات ارتباط بین شرایط سلامت روان مانند افسردگی یا اسکیزوفرنی و میکروبیوم را نشان می‌دهد و شواهد و مدارک موجود در مورد این ارتباط درهم تنیده بین روده و مغز، قطعاً حاکی از یک رابطه جالب دوطرفه است.

فرضیه این است که ماه‌های ابتدایی زندگی برای رشد عصبی بسیار مهم است و باکتری‌های روده ما اساساً با مغز در ارتباط هستند، بنابراین ترکیب میکروبیوم می‌تواند در رشد صفات اساسی رفتاری موثر باشد. در این مطالعه ۳۰۳ نوزاد شرکت داشتند. نمونه مدفوع در سن دو و نیم ماهگی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از آن در حدود شش ماهگی، مادران پرسشنامه رفتاری را پر کردند که خلق و خوی کودک را ارزیابی می‌کرد.

chelino@1254
ارسال دیدگاه